• Incassobureau
 • Nederlandse Incassodienst
 • Postbus 736
 • 5600 AS Eindhoven
 • Tel. 040 - 236 57 84
 • Fax. 040 - 236 76 28
 • info@incassodienst.nl

Nederlandse Incassodienst, Persoonlijk woord

Hoe vaak moet ik klanten aanmanen ?

k adviseer u klantvriendelijk te zijn totdat de afgesproken betalingstermijn is verlopen. De klant houdt zich niet meer aan de afspraken. Zeker als de klant u niet informeert over de betaling, is actie van uw kant vereist.

Ter controle kunt u na het versturen van de factuur bellen of de factuur wel is aangekomen. Betwistingen kunnen meteen worden besproken en afgehandeld.

Bij incidentele klanten adviseer ik u 2 3 keer schriftelijk aan te manen, 2x te bellen en eventueel een bezoekje te brengen aan de debiteur. Bij het uitblijven van betaling of een reactie is een vervolg middels "incassobureau" een juiste beslissing. In deze situatie adviseer ik u om de factuur na hooguit 70 dagen uit handen te geven. Als u kordaat handelt, leidt dit altijd tot een snellere betaling !

Op basis van de geleverde informatie kunnen we u een incassotraject adviseren en de situatie van debiteur bekijken.

Bij de vaste klanten, waarmee u een persoonlijk band heeft opgebouwd, helpt een bezoekje of bellen altijd om inzage te krijgen waarom uw klant niet betaald.

Als blijkt dat de klant zich niet aan een betalingsafspraak houdt lijkt me de relatie wel voorbij. U zal dan strenger moeten handelen. In deze situatie adviseer ik u om de factuur na 90 100 dagen uit handen te geven.

Conclusie :

 • Van klanten die niet betalen kunt u niet leven.
 • Neem afscheid van klanten die slecht betalen.
 • U hoeft niet voor bank te spelen, neem voorzorgsmaatregelen.
 • Vriendelijke leveranciers krijgen het laatst betaald.
 • Actieve leveranciers krijgen eerder betaald.
 • Bezoek regelmatig klanten om te kijken of ze uw factuur nog kunnen betalen.
 • Vraag geld vooraf (U moet ook inkopen doen!)
 • Gemaakte afspraken altijd schriftelijk bevestigen (en liefst ondertekenen)
 • Stel een kredietlimiet vast per klant.

Blijft de klant niet betalen, dan verzoek u ik contact op te nemen om de kwestie met ons te bespreken onder telefoonnummer 040 - 236 57 84 of info@incassodienst.nl

Wij nemen zeker actie !

Met voortvarende groet,

Ton Teunissen

Als u uw gegevens invult zal ik u terugbellen of terugmailen.

Formulier

Persoonlijk woord


aanvullende informatie

Copyright ® Incassodienst.nl