• Incassobureau
  • Nederlandse Incassodienst
  • Postbus 736
  • 5600 AS Eindhoven
  • Tel. 040 - 236 57 84
  • Fax. 040 - 236 76 28
  • info@incassodienst.nl

Incasso Tips

uitgebreide tips op www.ader.nl

Om niet geconfronteerd te worden met dubieuze debiteuren kunt u zelf een aantal eenvoudige maatregelen nemen. We zetten een aantal tips voor u op een rijtje:

Check wanneer mogelijk of uw opdrachtgever een gezonde bedrijfsvoering heeft.

Gebruik heldere leveringsvoorwaarden en betalingscondities en deponeer deze bij de Kamer van Koophandel.

Zorg dat uw klant op de hoogte is van uw leveringsvoorwaarden.

Stuur tijdig uw factuur en vermeld de uiterste betaaldatum.

Zend direct na het verlopen van de betalingstermijn een herinnering.

Accepteer geen nieuwe opdrachten, wanneer de voorafgaande nog niet betaald zijn.

Hou contact met dubieuze debiteuren: herinner telefonisch en informeer waarom betaling uitblijft.

Stuur acht dagen ná het verstrijken van uw uiterste betaaldatum een laatste herinnering en gebruik hiervoor de sticker of het briefpapier van de Nederlandse Incassodienst.

Indien na die acht dagen nog niet betaald is: aarzel niet om een goed incassobureau in te schakelen. Immers: een wanbetaler is geen goede relatie, dus u hoeft niet bang te zijn om hem te 'verliezen'.

Selecteer het incassobureau waarmee u werkt zorgvuldig. Uw selectie kan namelijk het verschil maken tussen het relatief snel ontvangen van uw geld of het moeten afboeken van de openstaande factuur.

En sta eens stil bij het volgende gegeven: circa driekwart van de wanbetalers besluit na contact met een goed incassobureau de rekening alsnog te betalen!

Copyright ® Incassodienst.nl