• Incassobureau
  • Nederlandse Incassodienst
  • Postbus 736
  • 5600 AS Eindhoven
  • Tel. 040 - 236 57 84
  • Fax. 040 - 236 76 28
  • info@incassodienst.nl

Bedrijfsprofiel - Incassobureau Nederlandse Incassodienst

Openstaande vorderingen, facturen die niet of te laat betaald worden. Voor menig ondernemer vormen ze een nachtmerrie. Want wie te maken krijgt met een dubieuze debiteur krijgt doorgaans te maken met een lijdensweg van aanmanen, nabellen, argumenteren en afwachten of de rekening uiteindelijk wel betaald wordt.

Om nog maar te zwijgen over financiële problemen zoals renteverlies en aantasting van de bedrijfsliquiditeit. Gelukkig zijn veel problemen met onbetaalde facturen te voorkomen. Hoe?

Dat wordt op overzichtelijke wijze uiteengezet in deze website van de Nederlandse Incassodienst. Ontdek de snelle diplomatie van de Nederlandse Incassodienst.

Problemen met dubieuze debiteuren

Deze zijn grotendeels te voorkomen - zéker wanneer u kunt terugvallen op een goed incassobureau. Juist daarom is het goed om nader kennis te maken met de Nederlandse Incassodienst. De Nederlandse Incassodienst biedt u namelijk een aantal belangrijke voordelen.

Allereerst werkt de Nederlandse Incassodienst snel, direct en zonder bureaucratische barrières. Zodra u ons opdracht heeft gegeven, komen we binnen 24 uur in actie. Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke ingebrekestelling. Daarnaast nemen wij telefonisch contact op.

In het overgrote deel van de gevallen blijkt dit voldoende. Wordt de factuur dan echter nóg niet betaald, dan leggen we eerst telefonisch contact met u om af te stemmen of het gewenst is dat we uw cliënt bezoeken.

En blijkt ook dát onvoldoende (gelukkig is dat meestal niet het geval), dan starten we in uw opdracht een juridische procedure om via beslaglegging of het aanvragen van een faillissement alsnog uw vordering te incasseren. U wordt door een vaste medewerker op de hoogte gehouden zodat u baas blijft over uw eigen debiteuren. Deze vaste medewerker staat altijd voor u klaar en geeft u graag advies. Wij vragen u om een volmacht en indiceren u vooraf de juridische kosten.

Prettige incasso werkwijze

De Nederlandse Incassodienst opereert daarbij op een confidentiële en prettige wijze.

We realiseren ons dat u door een incassoprocedure te starten niet onnodig een eind aan de relatie met uw opdrachtgever wilt maken. We zorgen er derhalve voor geen overbodige irritatie te veroorzaken en treden zakelijk en met gevoel voor diplomatie op. Waarbij uiteraard voorop blijft staan dat uw rekening betaald moet worden, hetgeen in het overgrote deel van de gevallen ook binnen een maand gebeurt. Heeft uw opdrachtgever gegronde redenen om niet in één keer te kunnen betalen? Dan zorgen we, in nauw overleg met u, voor een goede oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een gespreide betalingsregeling. Zodat u een kopzorg minder heeft!

Zónder kosten - No Cure No Pay

Die dienstverlening kost u in eerste instantie geen cent. De Nederlandse Incassodienst werkt op ’no cure no pay’- basis. We verhogen uw uitstaande vordering in eerste instantie met de buitengerechtelijke incassokosten en de rentekosten conform uw leveringsvoorwaarden.

Voor onze dienstverlening vragen wij alleen bij een resultaat een gedeelte van de geincasseerde gelden. Mocht het onverhoopt nodig blijken om een juridische procedure te starten, dan treden we opnieuw met u in contact om te bezien of u de daaraan verbonden kosten ook daadwerkelijk voor uw rekening wilt nemen.

Zo weet u op voorhand zeker: het inschakelen van de Nederlandse Incassodienst is voor u volstrekt zonder risico. Zélfs de zogenoemde ’dossierkosten’ nemen wij volledig voor onze rekening.

Zónder zorgen geen onbetaalde facturen

U ziet: de Nederlandse Incassodienst heeft voor úw onderneming het complete antwoord op het complexe vraagstuk van debiteurenbeheer. Zónder onnodig tijdverlies, zónder onnodige kosten. Een prettige wetenschap.

Want wie wil er nu wakker liggen van onbetaalde facturen ?

Copyright ® Incassodienst.nl