• Incassobureau
 • Nederlandse Incassodienst
 • Postbus 736
 • 5600 AS Eindhoven
 • Tel. 040 - 236 57 84
 • Fax. 040 - 236 76 28
 • info@incassodienst.nl

Checklijst Debiteuren

Algemeen:

 • Zorg dat u weet hoeveel klanten en hoeveel omzet per (type) klant u heeft.
 • Stel hierbij kredietlimieten in tijd en geld Bijvoorbeeld : nieuwe klanten : max. 40 dagen en EURO 1.000,--.
 • Check regelmatig middels kredietinformatierapporten.
 • Weet wat het uitstaande saldo is.
 • Krijg inzicht in de gemiddelde betalingtermijn van uw klanten.
 • Maak een verdeling van het klantenbestand naar kredietrisico.
 • Tracht voorzover mogelijk de klant persoonlijk te kennen.
 • Registreer alle persoonlijk zaken van de klant.
 • Weet wat het aantal en bedrag van ter incasso gegeven vorderingen is.
 • Ken het aantal en de bedragen van oninbare vorderingen. (Bijv. Top-10)
 • Zorg binnen uw bedrijf voor ogen en oren waardoor u op de hoogte blijft.

Prospectfase:

 • Zorg dat uw verkopers/debiteurenbeheerders regelmatig actuele lijsten of bestanden krijgen met kredietwaardige prospects.
 • Maak een analyse van uw klantenbestand en zoek naar doelgroepen (klanten met veel omzet en goed betalingsgedrag).
 • Zoek juist overeenkomstige prospects.
 • Richt uw marketing activiteiten juist op die doelgroepen en niet op andere combinaties.

Acceptatiefase:

 • Zorg voor actuele Algemene Voorwaarden en deponeer ze bij de KVK.
 • Zorg dat de klant ze krijgt bij de offerte of voorafgaande aan koop/aanschaf.
 • Leg vast wie beslist in geval van afwijkende voorwaarden.
 • Zorg dat duidelijk is wie beslist of een bepaald kredietrisico aanvaardbaar is.
 • Bepaal of korting gegeven kan worden indien snel betaald wordt.
 • Zorg dat u ge´nformeerd wordt omtrent (wijzigingen) handelsnaam en rechtsvorm.
 • Vraag altijd om een voorschot of beter "Boter bij de vis"
 • Durf over contract- en betalingsvoorwaarden te onderhandelen maar blijf commercieel.
 • Bevestig altijd schriftelijk een opdracht (zeker mondelinge)
 • Zorg dat afspraken en toezeggingen schriftelijk worden vastgelegd. (ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of levering van de goederen)
 • Discutabele omzet wordt het vurigst verdedigd. Wees duidelijk.
 • Accepteer geen contracten met vage verhalen of afspraken.

Facturatie & monitoring fase:

 • Zorg dat snel en foutloos op basis van de gemaakte afspraken wordt gefactureerd.
 • Zorg dat u inzicht heeft en houdt in de factuurdata en overeengekomen betaaltermijnen.
 • Zorg dat u geinformeerd wordt over verzoeken tot uitstel van betaling, personeelswisselingen en hoge voorraadvorming bij uw debiteur.
 • Zorg dat u op de hoogte blijft van aanzienlijke wijzigingen in levensstandaard,onderhoudstoestand van gebouwen, publicaties in vakbladen, geruchten in de markt en wijziging van werktijden bij uw debiteuren.
 • Voeg een overschrijvingsformulier toe voor automatische afschrijving.

Incasso fase:

Checklist telefonisch incasseren:

 • Laat duidelijk voelen dat u uw geld wenst en wel onmiddellijk, maar ga tegelijk tactvol en met stijl te werk. Dan bereikt u de beste resultaten.Wacht niet te lang met bellen maar bel op tijd. Werk altijd volgens een plan of schema.
 • Bedenk vooraf wat de toonzetting van het gesprek moet zijn, zakelijk, vriendelijk of streng.
 • Bereidt het gesprek goed voor en houdt de benodigde informatie bij de hand zodat onterechte tegenwerpingen direct kunnen worden weerlegd.
 • Vindt de oorzaak van de non-betaling.
 • Betalingsregelingen : niet meer dan 4 termijnen !!
 • Ga eerst na of levering, toezeggingen en facturering van uw kant volledig zijn nagekomen en correct zijn alvorens te bellen.
 • Neem alle klachten serieus en handel ze direct serieus af.
 • Probeer iets tegenover de betaling te stellen (bijvoorbeeld het uitleveren van een vastgehouden bestelling).
 • Zoek uit wie de verantwoordelijke persoon en vraag direct naar hem of haar.
 • Schrijf gemaakte afspraken op en bevestig deze schriftelijk. (voorkom vluchtige en korte e-mails)
 • Herhaal aan het einde van het gesprek de door de debiteur gedane toezeggingen.
 • Help de debiteur herinneren aan zijn toezegging door een dag voordat de termijn verstrijkt even te bellen.
 • Ook al heeft u het vertrouwen in de debiteur verloren: blijf altijd correct!
 • Vragen of bel voor een persoonlijk gesprek 040 - 236 57 84.

Checklist aanmanen:

 • Zorg dat u uw afnemer op tijd herinnert aan zijn betalingsverplichting.
 • Stuur b.v. 7 dagen na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur debiteur.
 • Vindt de oorzaak van de non-betaling.
 • Geen tijd? Stuurt u de debiteur een tweede, laatste schriftelijke betalingsherinnering.
 • Wijs de debiteur in uw brief op uw Algemene Voorwaarden, maar speciaal op de rente- en incassokosten clausules.
 • Neem op tijd actie: d.w.z. na 7 dagen een betalingsherinnering.
 • Geef openstaande vordering na 2 tot 4 maanden uit handen.
 • Maak gebruik van onze no-cure-no-pay-diensten gratis incasso

Vragen :

 • Waarom besteedt u teveel aandacht aan slecht betalende klanten ?
 • Waarom betalen uw vaste klanten nooit op tijd of pas na 80 dagen ?
 • Bent u ervan op de hoogte dat u geld moet bijlenen vanwege het slechte betalingsgedrag ?
 • Raakt u een klant kwijt als u deze telefonisch of schriftelijk op zijn late betalingen wijst ?

Meer checklijsten vindt u op www.checklijst.nl

Copyright ® Incassodienst.nl