• Incassobureau
  • Nederlandse Incassodienst
  • Postbus 736
  • 5600 AS Eindhoven
  • Tel. 040 - 236 57 84
  • Fax. 040 - 236 76 28
  • info@incassodienst.nl

Korte cursus Debiteurenbeheer

Hoe goed kent u uw debiteur eigenlijk ?

A. Kenmerk : Niet zo goed - Via "Internet" of via "via"/ "mailing"

Aanpak debiteur :

  • Korte betalingstermijn - 30 dagen of kredietlimiet instellen bijv. euro 500,--
  • Strikt aanmanen volgens een aanmaningschema na 35dg, 45dg, 55dg
  • Geld vooraf (bij bv. facturen boven euro 1000,-- of een gedeelte (ca. 70%)
  • Altijd een opdrachtbevestiging maken en laten tekenen.
  • Altijd duidelijk bevestigen : wie precies uw debiteur is (rechtspersoon zie ook www.kvk.nl), welke diensten voor welk bedrag, wanneer het wordt geleverd.
  • Tussentijds laten tekenen bij de afronding van het "project" (of van een gedeelte).
  • Goederen/diensten bij aflevering (of tussentijds) laten aftekenen.
  • Niets "zomaar" meegeven of opsturen aan debiteur.
  • Na 60 dagen/90 dagen echt wel uit handen geven

B. Kenmerk : Goede bekende - U kent de contactpersonen persoonlijk

Uw debiteur verwacht van u een goede en correcte levering van diensten/goederen, dan mag u van de debiteur ook verwachten dat deze u serieus neemt en op tijd betaalt.

Aanpak debiteur :

  • Wel duidelijk paal en perk stellen : tot zover en niet verder. Zorg dat u niet voor bank gaat spelen om uw "bekende" debiteuren te financieren.
  • Betalingstermijn normaal 30 dagen of kredietlimiet instellen
  • Vervolgens strikt aanmanen volgens schema : na 50dg, 65dg, 75dg
  • Persoonlijke aanmaning per telefoon met de directie-administratie
  • Maak duidelijke betalingsafspraken en bevestig deze.
  • Tussentijds laten tekenen bij de afronding van het "project" (of van een gedeelte), tijdig factureren.
  • Goederen/diensten bij aflevering laten aftekenen
  • Na 90/100 dagen echt wel "uit handen geven"

"Aandachtspunten uit de praktijk"

Welke debiteuren zijn belangrijk voor uw onderneming ?

  • Ze betalen binnen 30 dagen.
  • Ze nemen u serieus als leverancier.
  • U kent de directie / contactpersoon persoonlijk in een ontspannen sfeer.
  • Ze vinden uw goederen/dienstverlening prima.
  • Uw extra services worden gewaardeerd.
  • Opdrachten en afleverbonnen worden niet getekend.
  • Ze respecteren uw voorwaarden en condities.
  • De uitstraling is stabiel.

Opdracht :

Maak voor Uzelf een lijstje van de 5 beste betalende debiteuren. Ziet u overeenkomende eigenschappen ? (locatie, branche, omvang,etc..)

Welke debiteuren zijn risicovol voor uw onderneming ?

  • Ze betalen pas na de 2e aanmaning.
  • Ze komen zelden een afspraak na of verdraaien deze.
  • Ze reageren niet of langzaam op uw verzoeken.
  • Ze zijn ondergebracht in een stichting of een wirwar van bvs
  • Ze sturen regelmatig goederen terug.
  • Het heeft een wisselende directie of contactpersoon.
  • Ze tekenen zelden voor een opdracht.
  • Het kost u veel extra tijd voor extra onbetaalde services.
  • U kent meerdere schuldenaren van het bedrijf.

Opdracht :

Maak voor Uzelf een lijstje van de 5 beste betalende debiteuren. Ziet u overeenkomende eigenschappen ? (locatie, branche, omvang,etc..)

Scheid het "kaf van het koren" en trek uw conclusies.

Wanneer moet u een debiteur in de "gaten" houden ?

Tuinman / klusjesman :

Als u een tuin gaat aanleggen of klussen gaat uitvoeren voor particulieren is het gebruikelijk om een groot gedeelte vooraf te vragen.

Dierenarts/fysiotherpie/therapeuten :

Als een debiteur ver van huis is of niet uit uw buurt of stad/dorp komt.

  • Elk dorp/stad heeft een dierenarts/fysio/therpeuten.
  • Debiteur heeft daar schulden en zoekt een andere.
  • Laat de debiteur contant afrekenen of pinnen.

Hosting/Providers/webwinkels :

Als u geen binding heeft met de debiteur of weinig informatie heeft

  • Check de telefoonigids of de KVK.
  • Laat eerst de debiteur lid worden van uw "club" en vraag informatie.
  • Vraag geld vooraf.
  • Bij een jaarcontract : stuur 2 maanden vooraf een factuur.
  • Bij geen reactie : waarschuw de debiteur.
  • Sluit de domeinnaam af bij het uitblijven van betaling

Meerwerk / Vervolgopdracht :

Meerwerk of vervolgopdracht worden vaak mondeling gegeven en direct uitgevoerd want u zit al "in het werk".

  • Laat altijd voor het meerwerk tekenen.
  • Laat uw werkbonnen bij "einde karwei" aftekenen.

Heeft u zelf ook voorbeelden ? laat het ons weten info@incassodienst.nl of bel 040 - 236 57 84.

Copyright ® Incassodienst.nl